Bangkok Art News

ของฝากจากสถานฑูตฝรั่งเศล

โดย อ.อุตสาห์ ไวยศรีแสง


นับเป็นคำประกาศที่หนักแน่น และน่าสนใจของสถานฑูตฝรั่งเศลที่น่ายินดีที่ว่า “ต่อจากนี้ไป กำแพงสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้กลายเป็นแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะขนาดใหญ่”

ทั้งหมดนี้เกิดจากความคิดริเริ่มของ นายตีแยรี มาตู เอก อัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ที่จะให้กำแพงด้านนอกสถานเอก อัครราชทูตฯที่ตั้งอยู่ที่ 35 ซอยเจริญกรุง 36 แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่แสดงสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทย

นายตีแยรี มาตู(ซ้าย) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย รับฟังการรายงานจากนายโรแบร์ต บูแกร็ง (ขาว)


และยังเป็นที่มาของการรังสรรค์งานศิลปะต้นแบบอันประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรม 29 ชิ้นซึ่งจัดแสดงรอบกำแพงด้านนอกสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันรุ่มรวยและหลากหลายระหว่างฝรั่งเศสกับไทย

พิธีเปิดผลงานศิลปะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งคณะทำงานขององค์กรอนุรักษ์ไร้พรมแดน (Restaurateurs sans Fronti?res) นำโดยนายโรแบร์ต บูแกร็ง (Robert Bougrain) ร่วมกับคณะนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมและศิษย์เก่า ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รังสรรค์ผลงาน

โดยคณะนักเรียนของโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ จัดทำคำอธิบายภาพซึ่งสามารถอ่านได้โดยการสแกน QR Code ที่อยู่ด้านข้างภาพจิตรกรรมแต่ละภาพ

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย รวมถึงภาคเอกชนฝรั่งเศสที่สำคัญบางส่วนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย อาทิ บริษัทแซง-โกแบ็ง (Saint-Gobain) และ บริษัทเด็กซ์ตร้า (Dextra) ซึ่งได้นำความรู้ความชำนาญของฝรั่งเศสมาใช้เพื่อให้โครงการเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ท่านทูตฯ นายโรแบร์ต บูแกร็ง ร่วมถ่ายรูปกับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาล้ยเพาะช่าง


(ท่านผู้อ่านสามารถเข้าชมผลงานได้ด้วยการ click ที่ Next เพื่อชมผลงานและผู้สร้างสรรค์งผลงานชุดนี้)

Home | Previous | Next

ทุกท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ e-mail: spindler_pr@hotmail.com