Bangkok Art News

“โควิด-19”เจ้าเอ๋ย: เจ้าได้ทำให้“ศิลปะ”ชอกช้ำเพียงใด?


ช่วงปีใหม่ มีเวลา มีโอกาสได้อ่านผลการสำรวจตลาดศิลปะของ ดร.แคลร์ แม็คแอนดรูว์ นักเศรษฐศิลปะชื่อดัง ที่ทำสำรวจในหัวข้อ “ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อแกลเลอรี่”ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2020 ที่เป็นหัวข้อที่ทันสมัยทันเหตุการณ์มาก เราเลยอยากจะหยิบยกเอาข้อสรุปมาได้รู้กัน

การทำวิจัยของ ดร.แคลร์ มีทั้งหมด 16 หัวข้อ ผลการศึกษาที่พิมพ์เป็นเล่มยาว 116 หน้า เธอได้เริ่มข้อสรุปแรกเรื่อง“การจ้างงาน”ของแกลเลอรี่ต่างในตลาดใหญ่ของโลก เช่นในสหรัฐ อังกฤษและฮ่องกง(บวกจีน)

ผลกระทบข้อแรก พบว่า การจ้างงานในแกลเลอรี่ในกลุ่มประเทศชั้นนำ 3 ประเทศนี้มีแกลเลอรี่ต้องตัดใจปลดคนออก แม้ว่าแกลลอรี่จะเหลือพนักงานเพียงแห่งละ 5 คนก็ต้องลดคนลง 38% โดยแกลเลอรี่กลุ่มนี้จะมียอดการจำหน่ายผลงานปีละ 8 ล้านถึง 16 ล้านบาท

ภาพแกลเลอรี่ในต่างประเทศที่แลดูไร้ผู้คน


ผลกระทบข้อที่ 2 การลดขนาดแกลเลอรี่ลงในครั้งนี้ แกลเลอรี่ต่างๆต้องเลิกจ้างพนักงานไปราวแห่งละ 4 คน ล้วนเป็นพนักงานประจำ ทำงานเต็มเวลา

ผลกระทบที่ 3 ที่ ดร.แคลร์ได้สรุปให้รู้ว่า “ยอดจำหน่าย”(Sales)ครึ่งปีแรกของแกลเลอรี่ได้ตกลง 36% เมื่อเปรียบเทียบกับต้นปี 2019 และที่น่าเห็นใจมากที่สุดก็คือแกลเลอรี่เล็กๆ ที่มียอดจำหน่ายเฉลี่ยปีละ 16 ล้านบาท มียอดขายตกมากที่สุด

ผลกระทบข้อที่ 4 การสำรวจพบว่า แกลเลอรี่ใหญ่ๆมีความเชื่อว่ายอดขายจะยังตกต่ำลงอีก แต่ก็มี 21% ที่ยังมองโลกในแง่ดี ว่าธุรกิจคงจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้ ส่วนในปีหน้า(2021) แกลเลอรี่ราว 45% ที่มองว่าตลาดจะกระเตื้องดีขึ้น

จากการที่ ดร.แคลร์เกริ่นมา 4 ข้อ มีแต่ข่าวร้ายล้วนๆ เพื่อปลอบใจผู้คนในยามนี้ ดร.แคลร์ก็ได้หยิบยกการตลาดออนไลน์(Online Sales)มาถ่วงดุลย์ในข้อที่ 5 ที่พบว่าการค้าออนไลน์กลับมีผลดี ยอดขายเพิ่มจาก 10% เป็น 37% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2019

ข้อที่ 6 จากการสำรวจตลาดออนไลน์ยังพบว่ายอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 26% เป็นยอดจำหน่ายของลูกค้าใหม่ ที่แกลเลอรี่ไม่เคยติดต่อมาก่อน ทำให้สรุปได้ว่าการจำหน่ายศิลปะออนไลน์มีความสำคัญกับแกลเลอรี่เล็กๆ ยอดจำหน่ายออนไลน์ 35% นั้น เกิดจากแกลเลอรี่ขนาดเล็กที่มียอดขายน้อยกว่า 8 ล้านบาท

ผลกระทบข้อที่ 7 เรื่อง การจัด Art Fairs ในปีที่แล้วถูกยกเลิกกันเป็นว่าเล่น ผลกระทบยอดจำหน่ายก็ลดตามลงไปด้วย 16% และถ้าจะให้แกลเลอรี่มองไปข้างหน้า 91% มีความเห็นว่าครึ่งปีหลังของ 2020 ตลาดของ Art Fairs จะยังมืดมนไม่กระเตื้องขึ้น แต่จะมีเพียง 1ใน 3 มีความเห็นแง่บวกถึงตลาดในปี 2021 ว่าทุกอย่างจะกลับมาดีอีกครั้ง

ผลกระทบข้อที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการร่วม Art Fairs เป็นรายจ่ายที่สูง เป็นราว 29% ของการดำเนินธุรกิจ และเป็นต้นทุนที่สูงกว่าค่าเช่า ค่าจ้าง การยกเลิก Art Fairs ทำให้แกลเลอรี่ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และถ้ารวมถึงค่าเดินทางเข้าไปด้วย การไม่ไปร่วมงาน Art Fairs ก็จะพอชดเชยกับยอดขายที่ลดลงได้

ผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจ เป็นผลกระทบในข้อที่ 9 ที่แกลเลอรี่ส่วนใหญ่มีการวางแผนเป้าหมายตั้งแต่ปี 2019 ว่าปี 2020 จะบุกตลาดด้าน Art Fairs เพื่อการหาลูกค้าใหม่่ๆ แต่ก็ต้องปรับแผนมุ่งเน้นการจำหน่ายออนไลน์ แทน ตัดรายจ่ายหันมาสร้างสัมพันธ์กับลููกค้าเก่าเพื่อความอยู่รอด

ผลกระทบข้อที่ 10 ที่เกิดจากลูกค้าขาใหญ่ หรือลูกค้ารายใหญ่ของประเทศใหญ่ๆ ที่ ดร.แคลร์ขนานกลุ่ม “HNW”(High Net Worth) ที่เป็นนักสะสมใน สหรัฐ อังกฤษ ฮ่องกง(จีน) ที่ 92% ยังซื้อผลงานสะสมอยู่ตามปกติ

จากการสำรวจในครั้งนี้(ข้อที่ 11) ของ ดร.แคลร์ พบว่าคนกลุ่มนี้ 56% ได้ใช้เงินกว่า 3.2 ล้านบาทซื้อผลงานไปสะสมไว้แล้ว ขณะที่อีก 16% ก็ใช้เงินที่มากกว่า สูงถึง 32 ล้านบาทซื้อผลงานสะสมเช่นกัน

ผลกระทบข้อที่ 12 การซื้อผลงานของขาใหญ่กลุ่มนี้ 74% ซื้อผ่านแกลเลอรี่ 41% เน้นซื้อจากแกลเลอรี่ที่คุ้นเคยที่เป็นลูกค้าประจำ เพียง 14% ที่มองหาแกลเลอรี่ใหม่ๆ

ผลกระทบข้อที่ 13 การซื้อผลงานในครึ่งปีแรกของปี 2020 นั้นมีเพียง 1 ใน 3 ของการซื้อขายออนไลน์ที่สามารถแยกออกมาได้ว่า 32% นั้นซื้อผ่าน "อินสตาแกรม" (Instagram) และผลกระทบข้อที่ 14 นักสะสมที่ซื้อผลงานออนไลน์ ราว 81% ชอบให้ผู้ขายบอกราคาคู่กับผลงานที่แสดงบนออนไลน์

ผลกระทบข้อที่ 15 ในเวลานี้ที่มีการงดจัด Art Fairs มีผลการงดการเดินทางตามมา แต่ก็ยังมีนักสะสมราว 82% มีแผนที่จะเดินทางไปร่วม Art Fairs ในรอบ 12 เดือนข้างหน้าถ้ามีการจัดงาน และมีนักสะสมอีก 57% มีแผนจะไปร่วม Art Fairs ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

และผลกระทบข้อที่ 16 ข้อสุดท้าย ที่ ดร.แคลร์ ได้ข้อมูลที่น่าแปลกใจว่า 59% ของนักสะสมขาใหญ่เห็นว่า การต้องเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 กลับเป็นแรงกระตุ้นการซื้อเพิ่ม และ 31% ยืนยันว่าการระบาด กลับเป็นแรงกระตุ้นอย่างมีนัยสำคัญในการซื้อด้วยซ้ำ

...สรุป ขาใหญ่ยิ่งระบาดยิ่งซื้อ


Home | Previous | Next

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ e-mail: spintrue@truemail.co.th