Bangkok Art News

ความงานผลงานปี ๒๕๖๔:
“เอื้องพะเยา”เคียงคู่ “บุหงาปัตตานี”


เป็นประเพณีอย่างของการตัดสินทุนเพื่อมอบทุนให้นิสิต-นักศึกษาทุกปี จะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณภาพผลงานของนิสิต-นักศึกษาว่าใครมีผลงานเด่นที่จะเป็นผลงานแห่งปีกันได้บ้าง

ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการใช้เวลากว่า ๑๒ ชั่วโมง เพื่อพิจารณาผลงานของนิสิต-นักศึกษาจาก ๔๐ สถาบันทั่วประเทศ จำนวน ๔๓๙ คน ที่ทุกคนได้ส่งผลงานมาให้คณะกรรมการได้พิจารณาฯ อย่างน้อยคนละ ๕ ชิ้น ที่ทำให้คณะกรรมการต้องพิจารณากันทั้งวัน ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๕ ชิ้น

พวกเราเริ่มกัน ๐๘.๓๐ น. และสิ้นสุดกันแบบมีอาการ ๒๑.๐๐ น.

คณะกรรมการพิจารณาผลงานของนิสิต-นักศึกษาตลอดทั้งวัน


การพิจารณาในวันนั้น เราได้นิสิต-นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับทุนจำนวน ๑๒๙ คน

นอกจากนี้ ในปีนี้ กองทุนฯด้วยความเห็นชอบของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดทุนพิเศษให้กับนิสิต-นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกจำนวน ๑๑๓ คน

ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการพิจารณาการมอบทุนให้กับนิสิต-นักศึกษ ประจำปี ๒๕๖๔

คราวนี้ขอกลับมาพูดถึงเรื่องการคัดเลือกผลงานแห่งปี ที่มีการพิจารณาในคราวเดียวกัน วันเดียวกัน ที่พิจารณาไปพร้อมๆกัน

เมื่อพูดถึงตรงนี้ ก็ทำให้ได้ยินเสียงซีดปากขึ้นมาของกรรมการท่านหนึ่งที่พวกเราเรียกขานกันด้วยชื่อเล่นว่า “พี่เซียน”(นภดล โชตะสิริ) ที่รอบรู้เป็นที่รู้จักในวงการถ่ายภาพ อดีตช่างภาพถ่ายแบบนางแบบนับไม่ถ้วนใน”ยุค๗๐“ เพื่อขึ้นปกนิตยสาร“ลลนา”ในยุคนั้น

ที่ออกอาการ ก็เพราะติดตาต้องใจกับผลงานของ “ธนชล คุ้มคชสีห์” มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ส่งผลงานมาหลายประเภทมาเพื่อพิจาณา และผลงานแต่ละชิ้นก็มีองค์ประกอบสมบูรณ์งดงาม

ผลงานเหล่านี้มีการประเมินกันว่า ได้มาจากการทำงานเป็น “ทีม” ทำงานร่วมกันระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ ลูกศิษย์สร้างสรรค์ผลงาน ขณะที่อาจารย์ให้คำแนะนำ ช่วยตรวจทานวิจารณ์ให้เกิดความสมบูรณ์งดงาม

ข้อสังเกตุนี้ทำให้พวกเราหันรีหันขวางกันในที่ประชุม เหมือนเป็นคำถามๆทุกคนในห้องว่ามีใครรู้จักอาจารย์ “ม.พระเยา”บ้าง ซึ่งอาจได้ข้อมูลเพิ่ม ความเข้าใจเพิ่ม ก่อนลงคะแนนมอบทุนให้กับ“ธนชล”

ผลงาน“ธนชล คุ้มคชสีห์”ชุดที่ ๑


สำหรับผลงานที่ขอหยิบยกขึ้นมาให้เห็นถึงความโดดเด่นและการนำเสนอผลงานก็เป็นม้าลายที่ทำจากกระดาษ หรือ “เปปอร์มาเช่”ที่แขวนในมุนที่เหมาะกับฉากหลัง มีองค์ประกอบภาพที่ดี เมื่อถ่ายรูปออกมาเป็นชิ้นงานก็แจ่มชัดงดงามและสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์

นอกจากผลงานชิ้นนี้แล้ว “ธนชล” ยังส่งผลงานภาพพิมพ์ที่ทำขึ้นง่ายๆ น้อยชิ้น แต่นำแต่ละชิ้น พิมพ์ด้วยสีสันที่ต่างกันทับซ้อนกันมีมิติได้อย่างลงตัวในแต่ละชิ้น นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ซ้ำต่อเนื่องขยายขนาดให้ยาวต่อเนื่องได้อย่างไม่จำกัด ทำให้งดงามมากขึ้น และมีพลัง

ผลงานภาพพิมพ์ของ“ธนชล คุ้มคชสีห์”


เมื่อมองเห็นผลงาน “ธนชล” โดยรวมแล้ว ก็มีเสียงวิจารณ์กัน ว่าเหมือนเรามองเห็นดอกเอื้องงามของพระเยาอยู่ตรงหน้า....

แต่การคัดเลือกผลงานแห่งปี ๒๕๖๔ ยังไม่จบครับ

อ.ยุ่น(อ.วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา) เลขานุการคณะกรรมการ ได้เสนอให้พิจารณาผลงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ๒ คน ที่มาจากแดนใต้ที่ไกลโพ้น อาจจะแร้นแค้น ขาดความสมบูรณ์ แต่กลับสามารถสร้างเด็กที่มีฝีมือ

เด็กคนแรกที่ อ.ยุ่น พูดถึงคือ “กุลธิดา สามารถ” คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ ที่สร้างผลงานด้วยสื่อผสม บนผืนผ้าหลากสี แล้วตอกด้วยตะปู มีลิปสติกสีต่างๆ ตลับแป้ง สร้อยของหญิงสาว ปักตึงกระจายอยู่ทั่วชิ้นงาน มองเผลนๆเหมือนการปักผ้า

ผลงานของ“กุลธิดา สามารถ”มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


“กุลธิดา” ได้สื่อผ่านผลงานเธอ ว่า ปัจจุบันสตรีให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าทางด้านความงามและแฟชั่นเป็นอย่างมาก เพียงเพื่อต้องการความสวยงาม หรูหราและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต จนลืมความสำคัญทางคุณค่าและจิตใจ

ขณะที่ “อัซมาวีย์ การี” ที่มาจากสาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ได้เสนอผลงานแนววิถีมลายูในยุคโลกาภิวัฒน์ที่งดงาม สะท้อนวิถีชีวิตคนใต้ในแง่มุนต่างๆของหญิงชายได้อย่างน่าสนใจ

ผลงานของ“อัซมาวีย์ การี”มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ผลงานเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นความงามของศิลปะใต้ผ่านนิสิต-นักศึกษา ๒ คนนี้ว่ามีพื้นฐานที่ดี และมีโอกาสก้าวต่อไปได้อีกไกล ที่จะกลายมาเป็นดอกไม้ช่องานประดับวงการศิลปะของปัตตานี เคียงคู่กับ “บุหงาปัตตา” ที่เรื่องชื่อ

และนี่ยังทำให้ในปีนี้เราได้ผลงานแห่งปี ๒๕๖๔ ที่มี “เอื้องพะเยา”เคียงคู่ “บุหงาปัตตานี”ไงครับ


Home | Previous | Next

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ e-mail: spindler_pr@hotmail.com