Bangkok Art News

   ติดต่อเราได้ที่ E-mail: spintrue@truemail.com

Art Camp ที่สงขลา – บ้าน“ป๋า”ยังมีมนต์เสน่ห์

ตอนที่ ๖ "ทำประโยชน์ให้กับสังคม"

ปีนี้ เป็นปีที่ใกล้วันเกิด “ป๋า” จะครบ ๙๙ ปี พวกเราก็คิดว่าในช่วงระยะเวลาที่สำคัญนี้
เราควรหาโอกาสไปเยือนบ้านเกิด “ป๋า”ที่จังหวัดสงขลา

อ.ปัญญาเยี่ยมชมการจัดประกวดวาดรูปให้กับน้องๆนักเรียน


"ทำประโยชน์ให้กับสังคม"

การตั้งใจมาสงขลาในครั้งนี้ นอกจากจะมาเมียงมองบ้านเกิด “ป๋า” และเพื่อซึมซับบรรยากาศเก่าๆของเมืองนี้ที่ยังมีมนต์ขลัง พวกเรายังได้มาจัดกิจกรรม อย่างที่กล่าวมาแล้วคือจัดนิทรรศการ Art Camp ที่หอศิลป์สงขลา เพื่อให้ประชาชนชาวสงขลาได้ชื่นชมกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราคิดว่าสำคัญในการมาเยือนสงขลาครั้งนี้ก็คือการจัดประกวดวาดรูปให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายของ ๑๐ โรงเรียนดังในสงขลาให้กับ เด็กนักเรียนกว่า ๑๐๐ คน

โดยมีอุปกรณ์ เช่น สีอะคริลิค ดินสอสีและกระเป๋าผ้าที่เป็นผ้าชนิดเดียวกับผ้าใบในการวาดรูปของศิลปินมืออาชีพรวมทั้งเงินรางวัล กองทุนฯได้จัดเตรียมให้กับน้องๆนักเรียน เพื่อเป็นแรงจูงใจและยกระดับทักษะฝีมือในการวาดรูปของนักเรียน

การจัดกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากครู นักเรียนที่มาร่วม จากที่ได้มีการพูดคุยกัน ครูนักเรียนได้มีการสอบถามว่าพวกเราจะมาจัดอีกหรือไม่ในปีนี้ ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดถึงสิ่งที่พวกเราได้นำไปมอบให้นั้น เป็นที่พอใจของน้องๆและครู ซึ่งก็ทำให้เด็กทุน“ป๋า” ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีความดีใจและหัวใจพองโต

ผลงาน.....


การมาเยือนเป็นหมู่คณะของพวกเราในครั้งนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมเล็กๆ ในงานวันที่ ๔ (๒๔ มิ.ย. ๖๑) ของ art camp ณ หอศิลป์ ที่ในช่วงเช้าเรามีการจัดประกวดวาดรูปของเด็กนักเรียน โดยในตอนเย็นราว ๑๕.๓๐ น.ได้มีการแจกรางวัลให้กับเด็ก แล้วเรายังมีการมอบผลงานให้กับโรงพยาบาลอีก ๓ แห่งในสงขลาด้วย ที่ประกอบด้วยโรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี แห่งละ ๒๐ ผลงาน เพื่อนำ ไปประดับให้คนไข้ และประชาชนได้ชื่นชมต่อไป

นอกจากนี้แล้วเรายังได้มอบผลงาน เพื่อเป็นการขอบคุณให้กับเจ้าของหอศิลป์สงขลา คุณธีรพจน์ จรูญศรีและคุณกระจ่างที่ได้กรุณาให้ใช้ “บ้านนครใน” เป็นศูนย์ในการสร้างผลงานที่เมืองเก่าสงขลาในครั้งนี้

กิจกรรมในวันนั้น ที่เป็นวันสุดท้ายของ art camp ด้วยงานเลี้ยงอาหารเย็น เป็นการสั่งลาของการมาเยือนสงขลาของพวกเราที่ยังประทับใจไม่รู้ลืม

:
คูณไพฑูรย์มอบผลงานให้คุณกระจ่าง(ซ้าย) อ.ปัญญา มอบผลงานให้คุณธีรพจน์หลังพิธีมอบรางวัลนักเรียนส่วนหนึ่งได้ร่วมถ่ายรูปหมู่กับคณะกรรมการและศิลปินผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง ๕ คน


(HOME)