Bangkok Art News

ความเป็นมากองทุนศิลปะ "ป๋า": ๒๒ ปีแห่งความหลังสร้างโอกาส "เกิดมา......"


ก่อนอื่น ผม(อ.วีรเดช พนมวัน ณ อยุธา)จะขอพูดถึงที่มาของ “กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ” มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ก่อนเพื่อเป็นการเล่าถึงที่มา

จากเจตนารมณ์ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จากประสบการณ์ตรงที่ท่านมีโอกาสไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมในหลายโอกาส ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ท่านได้พบว่านิสิต นักศึกษาด้านศิลปะจำนวนมากพอสมควรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเป็นอุปสรรคในการศึกษาศิลปะ และเป็นปัญหาใหญ่ของทุกสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ ทั้งที่ประเทศไทยมีนิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและการสร้างสรรค์อย่างยิ่ง จึงอยากที่จะหาทางช่วยเหลือและส่งเสริมเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ นิสิต นักศึกษาจะได้ประสบผลสำเร็จ และพร้อมที่จะก้าวมาเป็นศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อให้เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

"ป๋า"ได้มีโอกาสพบปะนิสิตนักศึกษาในโอกาสต่างๆ


โดยในปี 2543 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ท่านได้เชิญ ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2549 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม), คุณไพฑูรย์ วิโรจน์โภคา, ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ และผมอาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา หารือแนวทางที่จะช่วยเหลือ ซึ่งผลจากการหารือมีข้อสรุปว่า “กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ” จะเป็นองค์กรเพื่อดำเนินการในเรื่องการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาด้านศิลปะที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนในการนำไปใช้สนับสนุนการทำศิลปะนิพนธ์เพื่อให้จบการศึกษา เสนอต่อคณะเพื่อให้ได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์ ซึ่งทุนนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของนิสิต นักศึกษาได้บ้างแม้จะไม่มากนักก็ตาม

พบ "ป๋า"ที่บ้านสี่เสา ก่อเกิด "กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ"


การพบกันในวันนั้นได้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทำให้เกิด “กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ” เป็นครั้งแรกและวันแรกเมื่อปี 2543 หรือ 22 ปีที่แล้ว ด้วยดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในวันนั้นเป็นต้นมา

การจัดประมูลครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2543 ได้รวบรวมภาพผลงานศิลปกรรม จำนวน 39 ภาพ โดยการสนับสนุนการจัดการงานประมูลจากบริษัท คริสตี้ส์ อ๊อกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนบริษัทประมูลระดับโลก และความร่วมมือจากคุณเยาวณี นิรันดร และคุณปัญญ์ชลี เพ็ญชาติดำเนินการประมูล

หลังจากนั้นการประมูลเพื่อหาทุนก็มีมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์อ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนและประมูลผลงานศิลปกรรมประจำปี โดยท่านได้มอบทุนให้กับนิสิต นักศึกษา จำนวน 125 ทุน และยอดประมูลผลงานสิลปกรรมในวันนั้นอยู่ที่ 62.4 ล้านบาท หลังจากท่านพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรมในปี 2562 กองทุนฯ ก็ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มาเป็นผู้มอบทุนและสานต่อเจตนารมณ์ของ “ป๋า” เรื่อยมาจนปัจจุบัน

พลเอกสุรยุทธ์ เป็นผู้มอบทุนและสานต่อเจตนารมณ์ของ “ป๋า” เรื่อยมาจนปัจจุบัน


Home | Previous | Next

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ e-mail: spindler_pr@hotmail.com