Bangkok Art News

จาก"สุนัขคุ้ยเขี่ยกองขยะ" สู่ "กลิ่นธูปควันเทียนแห่งศรัทธา"

เปลี่ยนไปมากจริงๆครับกับ“อ.ธง”ที่ผมรู้จักจะหลุดพ้นจากเรื่อง“สุนัขข้างถนนคุ้ยเขี่ยกองขยะ” (ต่อไปขอใช้คำว่า“หมา”ตามท่านอาจารย์ เพื่อได้อรรถรสตามที่ท่านต้องการ) เปลี่ยนมาเป็นฝ่ายธรรมะที่หลงไหลในกลิ่นธูปควันเทียน

“อ.ธง” ที่ผมหมายถึงก็คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธง อุดมผล แห่งวิทยาลัยเพาะช่าง ที่เคยส่งผลงานเข้าประกวดศิลปะกรรมอาเซียนเมือสิบกว่าปีที่แล้ว ที่ตอนนั้นท่านยังเป็นศิลปินหนุ่มทั้งแท่ง ผลงานก็ติดอยู่ 1 ใน 5 ซึ่งถือว่าฝีมือนั้นต้องเยี่ยมยอด ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นผลงานก็เป็น “หมา”แล้ว

อาจารย์ได้ทำงานแนวหมาๆมาโดยตลอด จนทำให้คนชื่นชอบหรือนักสะสมศิลปะ ถ้าต้องการเก็บ“หมา”ไปเลี้ยงไปสะสมต้องเป็นผลงานของ“อ.ธง”ถึงจะถือว่าได้มาตรฐาน

อ.ธงได้พูดถึงที่มาของผลงาน“หมาๆ”ของท่านว่าเกิดจากแรงสะเทือนใจที่เห็นหมาถูกทอดทิ้ง ต้องหาอาหารจากการคุ้ยเขี่ยกองขยะที่เน่าเหม็น ทุกอย่างที่เห็นได้กลายเป็นแรงบรรดาลใจในการสร้างผลงาน

การสร้างผลงาน “หมาๆ”อย่างเอาจริงเอาจัง ได้ทำให้ “อ.ธง” สามารถนำผลงานเหล่านั้นมาจัดเป็นผลงานแสดงเดี่ยวได้เป็นซีรี่ย์ให้คนรักชอบศิลปะได้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นชุด“จิตรกรรม หมา หมา”และจิตรกรรม“เสียงเห่าหอน

สะท้อนสังคม”ที่ประสบผลสำเร็จทั้งสิ้น

แต่นิทรรศการครั้งล่าสุดของ “อ.ธง” ที่ชื่อว่า “งานวิจัยสะท้อนวิถีชีวิตชาวพุทธในสังคมไทยร่วมสมัย” ที่จัดแสดงไว้ที่วิทยาลัยเพาะช่าง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 เมษายนนี้

ผลงานชุดนี้ท่านได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ปี 2560 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานงานขนาดใหญ่ จำนวน 8 ชิ้น ที่ผู้ชมสามารถชมกันได้จุใจตามสมควร

ท่านได้บอกเล่าถึงการทำงานชุดนี้ว่า ได้มาจาก “แนวความคิดและแรงบันดาลใจ จากความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนด้วยความดี ความงาม และความจริง ในบรรยากาศของประเพณีการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา”

ส่วนการสร้างสรรค์ท่านได้อธิบายว่าเกิดจาก “ผสมผสานเทคนิคการวาดตามแนวทางจิตรกรรมเหมือนจริง ตามทัศนะในสิ่งที่เห็น สัมผัส รับรู้ด้วยตาเนื้อ และการปะติดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ เพื่อให้เกิดการซ้อนทับรูปทรง สร้างมิติและเกิดการเคลื่อนไหว”

ทั้งหมดนี้เป็นที่มาของแรงศรัทธาที่ทำให้เกิดผลงานชุดนี้ที่คู่ควรต่อการชื่นชม โดยเฉพาะได้ชื่นชมด้วยการได้ดูจากผลงานจริงก็จะยิ่งได้อรรถรสและรสพระธรรมมากขึ้น


(HOME)


Contact Us