เผยผลการประกวดศิลปะ “ดอกไม้จากใจไว้อาลัยป๋า” รางวัลที่ ๓


P3

รางวัลที่ ๓

ศิลปิน         ภฤศชัย หอมช่วงทรัพย์

ชื่อผลงาน  "ขอบคุณครับป๋า"

เทคนิค       สีฝุ่นบนพื้นดินสอพอง

ขนาด        ๑๒๐ x ๙๐ เซนติเมตร

แนวคิด      กระผมได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดของป๋าที่ว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นแรงบันดาลใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบแทนบุญคุณป๋าที่ให้ทุนการศึกาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมอบดอกไม้จากใจส่งถึงป๋าบนสรวงสวรรค์

รางวัลที่ ๓

ศิลปิน         ณัฐฐินี แย้มพลาย

ชื่อผลงาน  "เฟื่องฟ้า"

เทคนิค       สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ขนาด        ๘๐ x ๘๐ เซนติเมตร

P3_3

P3_4

รางวัลที่ ๓

ศิลปิน         อานนท์ ไม้ทอง

ชื่อผลงาน  "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"

เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด         ๗๐ x ๙๐ เซนติเมตร

แนวคิด     แนวความคิด ตั้งใจเขียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้ช่วยเหลือสังคม แล้วยังให้โอกาสเด็กๆนักศึกษาศิลปะและวงการศิลปะมาตลอด ซึ่งผมเองก็เคยรับโอกาสนั้นซึ่งเป็นกำลังใจในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานออกมาและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้น


Previous | HOME | Next