เผยผลการประกวดศิลปะ “ดอกไม้จากใจไว้อาลัยป๋า”ระลึกการจากไปของ “ป๋า”


P3

กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะฯ ประกาศผลการประกวดผลงานโครงการ “ดอกไม้จากใจไว้อาลัยป๋า”พร้อมมอบรางวัลวันเปิดนิทรรศการที่ 10 กันยายน 2562 นี้ โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ให้เกียรติมอบรางวัล ณ หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถ.เจ้าฟ้า คณะกรรการฯเลือก 3 ผลงานยอดเยี่ยมของศิลปินอาวุโสนำขึ้นประมูลหาทุนเพื่อมอบนิสิต-นักศึกษาศิลปะ ที่ผลงานเรียนดี ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ โรงแรมพูลแมน รางน้ำ

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติและประธานคณะกรรมการกองทุนฯได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”(กองทุนฯ)ได้ตัดสินผลงานของนิสิต-นักศึกษาที่เคยได้รับทุนการศึกษจาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จำนวนกว่า 100 ผลงาน ในการประกวดผลงานศิลปะโครงการ“ดอกไม้จากใจไว้อาลัยป๋า” เพื่อไว้อาลัยกับการจากไปของ “ท่าน”


การตัดสินได้แบ่งรางวัลออกเป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล คือ นายชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์ จากผลงาน ชื่อ “สัญญะแห่งความดีงามนามป๋าเปรม ผู้ย้ำให้รู้และสำนึกว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ที่สร้างจากเทคนิคสีน้ำบนกระดาษ(ภาพบน)

รางวัลที่ 2 มี 3 รางวัล ประกอบด้วยผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ น.ส.สิริรัตน์ฏา น้อยวิชัย จากผลงานสีน้ำมันที่มีชื่อว่า “ดอกไม้จากใจอาลัยป๋า”(ภาพขวา) ศิลปินสร้างผลงานจากแนวคิดที่ว่า “ดอกไม้คือสัญลักษณ์แทนความดีงาม ดอกกล้วยไม้แทนการระลึกถึง ดอกเบญจมาศแสดงความอาลัย และดอกไฮโดรเยียแทนการขอบคุณ ศิลปินสร้าง ผลงาน เพื่อแสดงความเคารพรักและสำนึกในพระคุณของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”

น.ส.ภัณฑิรา ไชยแก้ว ได้รับรางวัลที่ 2 เช่นกันจากผลงานชื่อ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”(ภาพด้านล่าง) ด้วยแนวคิด “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”เป็นคำที่คอยย้ำเตือนใจเสมอ ถึงการได้รับทุน ได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ที่มีความหมายมาก ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นการถ่ายทอดจากใจเพื่อไว้อาลัยป๋าผู้มีพระคุณ”

P4

P5

และรางวัลอันดับที่ 2 อีกผลงานหนึ่งเป็นของ นายจิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล ผลงานสร้างด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าลินิน(ภาพขวามือ) จากแนวคิดที่ว่า “ดอกเบญจมาศสีขาว ดอกไม้ที่สูงศักดิ์และทรงเกียรติ แสดงความซื่อสัตย์ภักดีต่อ “ท่าน” ที่มีบุญคุณกับลูกหลานชาวศิลปะและเป็นอีกแสงหนึ่งที่ส่องประกาย..นำพาศิลปะของชาติไทยให้พัฒนาก้าวหน้าไม่เป็นรองชาติใด”

“ในครั้งนี้กองทุนฯยังได้มีการมอบรางวัลอันดับที่ 3 ให้กับศิลปินอีก 10 รางวัล ที่มีผลงานดีเด่น โดยภาพรวมแล้วนับได้ว่าการจัดให้มีการประกวดผลงานในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้ อดีตนิสิต-นักศึกษาที่เคยได้รับทุนจาก “ป๋า” ได้มีเวทีที่แสดงออกถึงความเคารพรักที่มีต่อ “ป๋า”ได้” อ.ปัญญาได้ชี้ถึงเหตุผลในการจัดประกวด

P6

สำหรับผลงานทั้งหมดดังกล่าวนี้จะได้นำไปจัดแสดง ณ หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้าตลอดเดือนกันยายนนี้ โดยในวันที่ 10 กันยายน 2562 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรีและประธานมูลนิธิฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลกับศิลปินด้วย


Previous | HOME | Next