มองเมืองน่านผ่านฝีแปรง“เด็กทุนป๋า”หาทุน“ช่วยน้อง”
ตอนที่ ๒ น่านเนิบเนิบ
...............................................
     พวกเราคือ ครู อาจารย์ศิลปะ ศิลปินอาวุโส ศิลปินแห่งชาติ และอดีตนิสิต นักศึกษาที่เคยได้รับทุนจาก “ป๋า” จากทั่วทุกภาคของประเทศ ได้ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อไปจังหวัดน่าน
     การเดินทางเป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้ อากาศปลอดโปร่ง พวกเราดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน เมื่อมาถึง อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ผู้อาวุโสของพวกเราก็เริ่มรายการไปพร้อมๆกับอาหารมื้อเย็น อาจารย์วินัย ปราบริปู เจ้าของหอศิลป์ริมน่าน ได้ให้เกียรติขึ้นมากล่าวต้อนรับแบบมีเอกลักษณ์ “เนิบเนิบ” สำเนียงเหนือๆ สร้างบรรยากาศในการต้อนรับศิลปิน Art Camp ปี ๒๕๖๐ ได้เป็นอย่างดี จากนั้นอาจารย์วีรเดช ได้เปิดปฐมนิเทศแจ้งกิจกรรมในช่วง ๓-๔ วัน และสถานที่ต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นที่ถูกอกถูกใจ ของพวกเราอย่างยิ่ง
     พื้นที่แรกได้แก่ “หอศิลป์ริมน่าน” ซึ่งทำเลที่ตั้งไม่ห่างเมือง ใช้เป็นสถานที่สร้างสรรค์ผลงานอยู่ริมแม่น้ำน่านที่ใสสะอาด และยังเป็นศูนย์ประสานงานได้เป็นอย่างดี
     พื้นที่ๆ สอง อยู่ใจกลางเมือง ได้แก่ บริเวณรอบๆ วัดภูมินทร์ ศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมเมืองน่าน และพื้นที่ๆ สาม บริเวณรอบๆหมู่บ้านไทลื้อใกล้ “ร้านลำดวนผ้าทอ” เป็นท้องทุ่งนาที่มีธรรมชาติงดงาม มีเทือกเขาภูคา ที่สูงเสียดฟ้ากั้นชายแดน “ไทย-ลาว”      (โปรดติดตามตอนที่ ๓ กระทบไหล่"แพะ”)