Bangkok Art News

แนวทางดำเนินงาน: นำภาพผลงานจัดจำหน่ายทางออนไลน์


อาจารย์ปัญญา ประธานดำเนินการงานกองทุนฯ ได้เปิดเผยถึงแนวทางดำเนินงานของกองทุนฯ


ผมขอยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนและได้รับพรจากท่านประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งถือได้ว่าทุกคนได้สิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นมงคลในวันฤกษ์ดีปีใหม่ปีนี้

ผมในฐานะประธานการดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้เมฆหมอกของปัญหาของโควิด 19 น่าจะทุเลาเบาบางกว่า 2 ปีที่ผ่านมา และทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติในเร็ววัน

สำหรับแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา เราได้จำหน่ายผลงานศิลปกรรมของกองทุนที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปินผู้เคยได้รับทุนของกองทุนฯ เสมือนเป็นรุ่นพี่ที่ได้ส่งต่อมาที่รุ่นน้อง ทั้งกิจกรรมศิลปะสัญจรและ Paint From Home เรานำภาพผลงานเหล่านั้นออกจัดจำหน่ายทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.creativeartfund.com ของกองทุนฯ ทำให้เกิด พื้นที่แสดงงานออนไลน์ และกิจกรรมการตลาดศิลปะเพิ่มขึ้น ที่จะเป็นช่องทางหาทุนในแบบเก็บเล็กผสมน้อยควบคู่กับกิจกรรมต่างๆที่เราเคยดำเนินการ อีกทั้งยังเป็นการหาทุนเพิ่มและขยายฐานลูกค้า online เพิ่มขึ้นอีกด้วยในเวลาเดียวกัน โดยรายได้จากการจำหน่ายนั้นได้นำมาเป็นทุนให้แก่นักศึกษารุ่นต่อๆไปทุกปีเช่นเดิม

website: www.creativeartfund.com ที่กองทุนฯนำภาพผลงานมาจัดจำหน่ายทางออนไลน์


ในปีนี้ กองทุนฯ มีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆ เพื่อก้าวเดินสู่ภาวะปกติ ในการจัดศิลปะสัญจร หรือ Art Camp เพื่อให้ศิลปินมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม และการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่สนใจการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเพื่อจำหน่ายให้ผู้สนใจงานศิลปะ

ทั้งหมดนี้เกิดจากเจตนารมณ์ ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ได้สร้าง “กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ” ขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุนเพื่อช่วยนักศึกษาศิลปะเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาผู้มีความรู้ความสามารถเหล่านี้ได้จบการศึกษาเป็นกำลังของชาติต่อไป ตามแนวทางที่ท่านได้ให้ไว้ ว่า “การตอบแทนบุญคุณแผ่นดินคือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน”


(สำหรับท่านนักสะสมและท่านผู้ชื่นชอบศิลปะ สามารถเข้าชมผลงานของกองทุนฯได้ที่ website: www.creativeartfund.com)

Home | Previous | Next

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ e-mail: spindler_pr@hotmail.com