Bangkok Art News

Art camp: Paint from Home - ศิลปะจากน้ำใจ “รุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง”


ถือกันเป็นประเพณีปฎิบัติกันมานานนับสิบปีที่กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มีการจัดกิจกรรมประจำปีอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “Art Camp”หรือศิลปะสัญจร

เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ที่เคยได้รับทุนรวมตัวกันกับรุ่นน้องๆ ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ และศิลปินอาวุโส ที่เป็นครูอาจารย์ร่วมกันเดินทางไปในท้องถิ่นชนบทที่มีวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่งดงาม มีโบราณสถาน ที่งดงาม เช่นจังหวัดน่าน หรือจังหวัดสงขลา เป็นต้น

ในระหว่างการเดินทางทุกคนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกับการแลกและเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ในช่วงที่ทำกิจกรรม Art Camp ประมาณ ๕ วัน

บรรยากาศการรับผลงานของคณะกรรมการ โดยการนำของ อ.ปัญญา ได้รับ ๒ ผลงานของ "เด่นนภา อักษรชู" ผู้ได้รับทุนปี ๒๕๖๒ จาก มหาวิทยลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช


ผลงานที่สร้างสรรค์เหล่านี้ได้นำมาจัดนิทรรศการประจำปี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เพื่อนำมาจำหน่ายเป็นการหาทุนวิธีหนึ่งที่จะนำมาเป็นเงินทุนให้กับนิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ต่อไป ขณะเดียวผลงานที่สร้างสรรค์จะได้มีโอกาสมาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมอีกด้วย

ที่ผ่านมา การเปิดนิทรรศการผลงาน Art Camp ในแต่ละปี กองทุนฯได้รับเกียรติอย่างสูงจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและผลงานทุกชิ้นได้รับการตีพิมพ์ลงในสูจิบัตรการเปิดงาน เพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินทุกท่านที่ได้อุทิศผลงานให้กับกองทุนฯ

จากที่กล่าวข้างต้น เพียงต้องการบอกว่า สำหรับปีนี้ กองทุนฯมิได้จัดกิจกรรม Art Camp เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพราะเราต้องเผชิญกับโรคร้าย “โควิด” ที่รัฐมีนโยบายให้ทุกคนอยู่บ้านให้มาก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

แต่อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ประธานกองทุนฯ ไม่ต้องการให้ทุกคนอยู่บ้านแล้ว อยู่นิ่ง ท่านจึงมีแนวคิดที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานอยู่ที่บ้านจึงเป็นที่มาของการจัด Art Camp ในแบบ Paint From Home คือสร้างสรรค์ผลงานที่บ้านนั่นเอง

แต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิม คือผลงานที่ได้รับมอบจากศิลปินรุ่นพี่ที่เคยได้รับทุนที่มอบให้กับกองทุนฯ จะนำไปจัดแสดงและจำหน่ายในงานนิทรรศการประจำปี ในวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

งานในวันดังกล่าวจะเป็นงานที่สำคัญประจำปีของกองทุนฯ นอกจากจะมีการจัดนิทรรศการแล้วยัง จะมีการมอบทุนให้กับนิสิต นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในปี ๒๕๖๓ นี้รวมจำนวน ๑๒๕ คน ซึ่งเป็นหัวใจของกิจกรรมของกองทุนฯทุกปี โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุนให้แก่ ผู้ชนะเลิศการประกวดผลงาน “สันติภาพและความสุข” ด้วย โดยผลงานทั้งหมดนี้จะได้มีการนำไปจัดแสดงร่วมกับผลงานของศิลปิน Art Camp ในโอกาสเดียวกันด้วย ระยะเวลาการจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึง สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจที่จะร่วมมอบผลงานสร้างสรรค์ให้กับกองทุนฯ สามารถมอบได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยสามารถติดต่อมาที่หมายเลยโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๐๐๘๘ , ๐๘๑-๘๑๗๙๘๘๐ ,๐๘๐-๔๐๐๕๕๖๖ เพื่อกองทุนฯจะได้นำผลงานของท่านลงพิมพ์ในสูจิบัตร และนำไปร่วมแสดง และจำหน่ายในงานนิทรรศการประจำปีต่อไป


"สิริณีนาภ ชำนาญเพชร์" ได้นำผลงานสร้างสรรค์ ขนาด ๘๐ x ๑๐๐ ซม. มอบให้กองทุน


Home | Previous | Next

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ e-mail: spintrue@truemail.co.th