“มาเลเซีย”น้องใหม่มาแรงที่ “เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 58”


1. Anurendra

การคัดเลือกศิลปินที่จะไปร่วมงานก็คัดเลือกจากศิลปินเกรดเอ 78 คน เหลือ 4 ศิลปินชั้นแนวหน้า คือ Anurendra Jegadeva, H.H.Lim, Ivan Lam, Zulkifli Yusoff เพื่อเดินทางมุ่งสู่เวนิสเป็นประเทศที่ 5 (รูป 4 ศิลปิน)

และที่ยอดเยี่ยมยิ่งไปกว่านี้ก็คือ การจับจองศาลาแสดงงาน หรือที่เรียกกันว่า Pavilion มาเลเซียก็ได้ Pavilion ชั้นยอด คือ Palazzo Malipiero, San Marco 3198 ด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดน้ำเดินทางไปมาสะดวก สถานที่ก็สุดแสนจะงดงาม น่าเดินทางไปชมงาน ชมสถานที่มาก

การแสดงผลงานครั้งนี้ มาเลเซียได้รับหัวข้อ “Holding Up a Mirror” แปลเป็นไทยก็คือ “ถือกระจกไว้”


ถ้าเริ่มจากศิลปินคนแรก คือ Anurenda Jegadeva(คนที่ 1 ซ้ายสุด) อายุ 54 ได้สร้างผลงานสื่อผสม ชื่อ “ Yesterday In A Padded Room (2015)” เป็นผลงานขนาดใหญ่ในรูปบน

คนที่ 2 คือ Zulkifli Yusoff (ที่ 2 จากซ้าย) อายุ 57 ปี ได้สร้างผลงานชื่อ “ Kebun Pak Awang (2010)”(รูปขวา) ด้วยเทคนิคสื่อผสมจากไม้ เรซิ่น อลูมิเนียมและสีอคิลิค ก็เป็นผลงานขนาดใหญ่เต็มห้องเช่นกัน

2.Zulkifi

3. Ivan

คนที่ 3 ที่ ชื่อ Ivan Lam” มีอายุหน้อยสุด 44 ปีได้ผลงานออกไฮเทคชื่อ “One Inch is an enigmatic exhibition of reversed screens.”(รูปซ้าย) เทคนิคที่ใช้ก็คือนำเอาจอทีวีมากลับด้าน หันจอเข้าผา คนดูเห็นแต่ด้านหลังของทีวี


และคนที่ 4 คนสุดท้าย เป็นงานของ H.H.Lim(รูปขวาสุด) ที่อาวุโสที่สุด 65 ปี ผลงานชื่อ “The Mental Trip (installation, 2017)”(รูปด้านขวา) ที่เป็นศิลปะ Installation เป็นผลงานขนาดใหญ่เต็มห้องแสดงเช่นกัน

ทั้งหมดนี้ คือผลงานของศิลปินมาเลเซียใน “เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 58” ที่เป็นการแสดงครั้งแรก

การมาที่หลังจะดังกว่าหรือเปล่า? ท่านผู้อ่านคงต้องตัดสินกันเองแล้ว

4. Lim

Previous | HOME | Next