“ราชภัฏร้อยเอ็ด” ดาวเด่นแห่งปี ๒๕๖๒


ผลงามของ 3 ศิลปินแห่งชาติ ที่มอบให้กับกองทุนฯนำไปประมูล เพื่อช่วยซับน้ำตาเด็กอีสานและมอบทุนนิสิต-นักศึกษาศิลปะ


แปลกใจและดีใจกับผลการคัดเลือกทุนของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” (กองทุนฯ) ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งต่างก็มีความเห็นว่า นิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนจาก “มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” มีผลงานโดดเด่น น่าจับตามอง

ในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน ๔๕ แห่ง ส่งนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มาจำนวนทั้งสิ้น ๓๔๓ คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ๓๑๗ คน ระดับปริญญาโท ๑๖ คน และระดับปริญญาเอก ๑๐

ผลการพิจารณาคัดเลือกปรากฎผลดังนี้ ระดับปริญญาตรี ๑๐๓ คน ระดับปริญญาโท ๑๔ คน และระดับปริญญาเอก ๖ คน รวมจำนวน ๑๒๓ คน ทุกผลงานมีคุณภาพสูงในระดับสมควรที่ได้รับทุนเพื่อทำ “ศิลปะนิพนธ์”ให้จบการศึกษาโดยสมบูรณ์ออกมาประกอบอาชีพและรับใช้สังคมต่อไป

และอย่างที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า สถาบันที่นิสิต นักศึกษามีพัฒนาการผลงานที่โดดเด่น งดงาม มีคุณภาพเป็นที่น่ายินดีเป็นของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” ที่ผู้รู้ในวงการศิลปะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพราะนิสิตนักศึกษามีคุณภาพดี ขยันมั่นเพียร ครูมีคุณภาพสูง เอาใจใส่ สถาบันก็ให้การสนับสนุน

สำหรับการขอรับทุนในปีนี้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” ได้ส่งนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีมาจำนวน ๖ คน ผลการตัดสินเพื่อมอบทุนให้กับนิสิตนักศึกษาร้อยเอ็ดในปีนี้ ได้รับจำนวน ๓ คน นอกจากนี้ในระหว่างการตัดสินคณะกรรมการยังได้ขอให้ ๓ ดาวกับนิสิต นักศึกษาสถาบันนี้อีกจำนวน ๑-๒ คน

ซึ่งการให้ดาวให้ได้สูงสุดคือ ๓ ดาว เพื่อสำรองไว้ ถ้าในกรณีที่มีงบเหลือมากพอ สามารถให้เพิ่มเติมได้ตอนหลัง นิสิตนักศึกษาที่ได้ ๓ ดาวเหล่านี้ก็จะถูกเลื่อนขึ้นเพื่อได้รับทุน แต่ปีนี้จำนวนนิสิต นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกมีจำนวนมากแล้ว ในตอนท้าย จึงไม่มีการปรับคนที่ได้ ๓ ดาวให้ได้รับทุนเพิ่มอีก

นิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนจาก “มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”คนแรกที่ขอกล่าวถึงคือ “ปิยะ บุญวิเศษ” จากสาขาวิชาจิตรกรรม ที่ศิลปินอาวุโส “พี่เซียน” (นภดล โชตะสิริ) ได้พูดถึงผลงานของ “ปิยะ”ว่ามีความสมบูรณ์ของธรรมชาติในท้องทุ่งนาของชนบท องค์ประกอบก็สมบูรณ์มีอุปกรณ์การหาเลี้ยงชีพที่ถ่ายทอดออกมาได้งดงามมาตรฐานสูง

ส่วนนิสิตนักศึกษาคนที่ ๒ คือ “มัจฉา ศรีสะอาด” สาขาวิชาจิตรกรรมเช่นกTimeัน ได้สร้างผลงานที่มีสีสันสวยงามเช่นกันจน “อ.ยุ่น”
(อ.วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา) ต้องกล่าวชมว่าใช้สีสันในการสร้างสรรค์ผลงานและสื่อสารกับคนดูได้เข้าถึง รสชาติของอาหารและสีสันของดอกไม้ที่สดสวย มีชีวิตชีวา เป็นการสร้างสรรค์จากภายในจิตใจ

สำหรับคนที่ ๓ คือ “รัฐพงษ์ ฐานไชยยิ่ง” สาขาวิชาประติมากรรม ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นด้านประติมากรรม จากวัสดุที่แข็งแกร่ง (เหล็กและไม้) แต่ให้ความรู้สึกกับคนได้ดูว่า มันพริ้วไหว เคลื่อนไหว โดยตลอดไม่หยุดนิ่ง ถือว่าผลงานคุณภาพล้ำหน้าเกินกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี (รูปที่ ๗-๘)

การคัดเลือกทุนในวันนั้น จบด้วยคำชื่นชมในผลงานที่มีคุณภาพของนิสิต นักศึกษาจาก “มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” เป็นที่น่าดีใจและน่าชื่นใจจริงๆ


ท่านสามารถ click ที่ Next เข้าชม ผลงานนิสิต-นักศึกษาทีได้รับทุนปี 2562 จำนวน 123 คน


Previous | HOME | Next