Bangkok Art News

Presents:

นิทรรศการ"ชอบก็ไลค์ ใช่่ก็แชร์" โดย "สำพู กันเสนาะ"

เชิญชวนร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์" โดย ลำพู กันเสนาะ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.30 น. หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

ไปพบกับผลงานใหม่ที่สะท้อนสังคมปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยการ "ไลค์" การ"แชร์"แบบไฟแลบ ไม่กลัวหน้าอินทร์หน้าพรหม ไม่กลัวตาย จากศิลปินชื่อก้องของไทยท่านนี้

ผลงานที่สะท้อนภาพยังคมในปัจจุบันนี้ได้อย่างเจ็บปวด และเต็มไปด้วยอารมณ์ขัน จะจัดแสดง ณ หอศิลป์แห่งนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562

(HOME)


Contact Us