ไม่มี"คีนี"อาจไม่มี"อาจารย์ศิลป์"จริงหรือ?

"ไม่มี"คีนี"อาจไม่มี"อาจารย์ศิลป์"จริงหรือ?"

คำพูดนี้ ผมไม่ได้พูดเองนะครับ แต่ได้ยินมาจากการเข้าร่วมเสวนาที่สำคัญในวันนั้น ที่มีผู้คนสนใจอยู่ไม่มากนัก ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญ

การเสวนาครั้งนั้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคมทีผ่าน ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า การเสวนามีชื่อว่า "การเสวนา เรื่อง เส้นสี ฝีแปรงและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖ ของ กาลิเลโอ คีนี

ผู้ร่วมเสวนา ก็นำโดย อ.อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ อดีตคณบดี คณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร รศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี ม.มหิดล และคุณเสน่ห์ มหาผล ผอ.กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ กรมศิลปากร โดย ผอ.หอศิลป์ คุณพูลศรี จีบแก้ว เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

อย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้น พร้อมกับนำภาพ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖ ของ กาลิเลโอ คีนี ขนาดใหญ่ที่สุดที่เราเคยอุทิศเนื้อที่ให้ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการค้นพบผลงานชิ้นนี้

ผลงานชิ้นนี้ ที่บอกว่าสำคัญ มีผู้รู้เขาเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนประเทศไทยได้ค้นพบสมบัติอันล้ำค่าด้านศิลป์ชิ้นหนึ่ง เนื่องจากผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของ "กาลิเลโอ คีนี"

"กาลิเลโอ คีนี" เป็นศิลปินอิตาเลียนคนแรก ที่สมเด็จพระเจ้าอยูุ่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นผู้คัดเลือกเข้ามาเพื่อทำงานให้กับราชสำนักของไทย เนื่องจากพระองค์ท่านทรงประทับใจผลงานของ "คีนี" เมื่อคราวที่เสด็จประพาสยุโรป และได้เห็นผลงานของ "คีนี"ในงาน Venice Biennale ช่วงปี 2540

ปัจจุบันนี้ "คีนี" ได้รับการยกย่องจากรัฐบาลอิตาลีให้เป็นศิลปินแห่งชาติของประเทศอิตาลี และผลงานทุกชิ้นของ"คีนี"รัฐบาลอิตาลีห้ามนำออกนอกประเทศเด็ดขาดเพราะเป็นสิ่งที่คนอิตาลีถือว่ามีคุณค่า

ผลงานชิ้นนี้ที่มีการค้นพบจากคลังของกรมศิลปากร เป็นผลงานขนาดใหญ่ คือความยาวขนาด 9.25 เมตร และความสูง 5.12 เมตร เป็นภาพวาดสีฝุ่น จากฝีมือของ "คีนี" ที่เข้ามาทำงานในราชสำนักไทยช่วงปี พ.ศ. 2454-2456

ที่สำคัญยิ่่งไปกว่าขนาดของผลงานนี้ก็คือ ผลงานชิ้นนี้แม้ว่าเป็นแบบร่างที่ "คีนี" ร่างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบนำไปทาบที่ยอดโดมของพระที่นั่งอนันตสมาคม เพื่อให้ศิลปินในทีมของ "คีนี" ขึ้นวาดตามแบบด้วยเทคนิค fresco หรือเทคนิคปูนเปียกแบบถาวรที่ยอดโดม

นอกจากนี้ความวิเศษของร่างต้นแบบนี้ ก็คือรายละเอียดของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ที่จะเห็นรายละเอียดของพิธีการ และการจัดระเบียบการยืนในจุดต่างๆของพิธีที่เป็นจริงและบอกถึงประวัติศาสตร์ในวันนั้นๆอย่างละเอียด ด้วยผลงานเพียงภาพเดียว

จากผลงานชิ้นนี้ได้สะท้อนความเก่งของ "คีนี" ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะเข้ามาในประเทศไทยไม่นาน คือราว 1 ปีเท่านั้นก็ยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาได้อย่างวิเศษถูกต้องตามข้อเท็จจริงของพิธีอย่างสมบูรณ์

การที่กรมศิลปากร ได้ค้นพบผลงานนี้โดยบังเอิญเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นผลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเศษ รัชกาลที่ ๖ ที่จะตรงกับการจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่ ๑๐ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ จึงทำให้กรมศิลปากรต้องการเร่งที่จะปรับปรุงผลงานนี้ให้สมบูรณ์ เพื่อจัดแสดงผลงานขนาดใหญ่ชิ้นให้ประชาชนได้ชื่นชมในวาระโอกาสอันเป็นมงคลของประเทศในครั้งนี้

แต่จะทันหรือไม่? หรือจะเป็นไปได้หรือไม่? คอคนรักศิลปะอย่่างพวกเราก็ต้องช่วยกันลุ้นให้กรมศิลปากรทำสำเร็จ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของประเทศในครั้งนี้

(โปรดอ่านต่อตอนที่ 2 ฉบับหน้า)

(HOME)


Contact Us