ไม่มี"คีนี"อาจไม่มี"อ.ศิลป์"จริงหรือ? (2)

ได้ยินมาจากการเสวนา เรื่อง เส้นสี ฝีแปรงและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖ ของ กาลิเลโอ คีนี

    ในการเสวนาในวันนั้น ต้องขอบอกว่า ผอ.พูลศรี จีบแก้ว ได้พยายามแล้ว พยายามอีกเพื่อสอบถามคุณเสน่ห์ มหาผล ผอ.กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ กรมศิลปากร ผู้รับผิดชอบการอนุรักษ์ผลงานของ "คีนี"
     ว่าการปรับปรุงต้องใช้เวลาเท่าไหร่?และคำถามสำคัญจะทันจัดแสดงนิทรรศการระหว่างพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ หรือไม่?
      คำตอบนั้นวางเปล่า
     ก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจเป็นอย่่างยิ่ง เพราะเวลานั้นมีจำกัดมากถ้าเทียบกับงานใหญ่และสำคัญขนาดนี้จะให้ คุณเสน่ห์ทำให้ทันภายในระยะเวลาเพียงเดือนสองเดือนก็เป็นเรื่องยากมาก
     ผลงานชิ้นนี้อย่างที่กล่าวไว้ในตอนที่ 1 ว่ามีความยาว 9.25 เมตร สูง 5.12 เมตร และวาดขึ้นด้วยสีฝุ่น
     ขนาดนั้นใหญ่มากและต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อกางผลงานนี้ให้กว้างเต็มที่ทั้งด้านยาวและด้านกว้าง
     และเนื่องจากเวลามีจำกัดด้วย งานการปรับปรุงผลงานชิ้นนี้จึงเป็นงานใหญ่ พร้อมนี้ก็ต้องค้นหาเทคนิคหลายด้านที่เหมาะก่อนที่จะลงมือซ่อม
     คุณเสน่ห์ได้เล่าให้ฟังถึงช่วงก่อนการซ่อมจริง การเริ่มต้นงานนั้นต้องหาวิธีการที่จะเข้าถึงผลงานในแต่ละจุดให้ได้ทุกจุด ทุกที่ ว่าจะเข้าถึงได้อย่างไร? เพราะมันทั้งกว้างทั้งใหญ่
     เดินเข้าไปตรงๆดื้อๆ ด้วยการย่ำไปบนผลงานก็จะเสียหายเพิ่มขึ้น
     เริ่มแรกคุณเสน่ห์กับทีมก็คิดว่าจะต้องหาสถานที่ๆใหญ่พอและมีหลังคาห้องที่แข็งแรงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้อยเชือกสลิงโหนตัวลงมาจากเพดาเพื่อลงมาซ่อมงานโดยเจ้าหน้าที่ต้องห้อยโหนอยู่ในอากาศตลอดช่วงซ่อมผลงาน
     ซึ่งถึงแม้คุณเสน่ห์และทีมจะยอมเสียสละเป็นมนุษย์ห้อยโหนตลอดช่วงการซ่อมด้วยการใช้วิธีการนี้แล้วก็ตาม คุณเสน่ห์ก็พบอุปสรรค คือหาห้องที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงไม่ได้ เลยต้องล้มเลิกวิธีการนี้ไป
     คุณเสน่ห์ได้หันมาหาวิธีที่ 2 คือ หาห้องว่างๆขนาดใหญ่ ที่สามารถที่จะรองรับผลงานอายุกว่า 100 ปีชึ้นนี้ให้กางออกได้เต็มเหยียด
     แล้วสร้างไม้กระดานพาดข้ามผลงานทั้ง 2 ด้านโดยกระดานจะไม่แตะผลงาน และทีมงานก็ทำงานซ่อมอยู่บนกระดานโดยไม่ต้องแตะผลงาน
     ดูเหมือนว่าคุณเสน่ห์และทีมจะพอใจและได้ข้อสรุปว่าควรให้วิธีการที่ 2 ที่สะดวกและให้ควาปลอดภัยกว่าการต้องห้อยโหนจากที่สูง
   โดยคนของคุณเสน่ห์และคุณเสน่ห์สามารถเดินไปในแต่ละจุดเพื่อทำงานซ้อมผลงานได้โดยทั่ว
     งานซ่อมผลงานล้ำค่าของ "คีนี" คงเริ่มแล้ว เมื่อเสร็จแล้วพวกเราคงได้ชื่นชมกันได้เต็มอิ่มกับสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดินชิ้นนี้ (มีต่อตอนที่ 3)

(HOME)