ช่วนชมนิทรรศการ และช่วนร่วมประกวดผลงาน

เดือนพฤษภาคมมี 4 นิทรรศการน่าชม พร้อมการประกวด “ศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค”ครั้งที่ 21 เริ่มแล้ว

   Artbeat Bkk ชวนชมนิทรรศการศิลปะเดือนพฤษภาคม 4 รายการเด่น

      เริ่มต้นเดือนด้วย นิทรรศการ "Anthology / สรรนิพนธ์ " โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) จัดแสดงวันที่ 3 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2562 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ สกายล็อบบี้ ชั้น 23 ของโรงแรมฯ

     ต่อด้วย นิทรรศการ " Shape of Heaven นภากาศ" โดย ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ ระหว่าง วันที่ 4 – 25 พฤษภาคม 2562 ที่ Number1 gallery

     แล้วไปต่อกันที่ นิทรรศการ "Soul" โดย ณัฐฑรีญา ไปแดน แสดงวันที่ 15 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ที่ Chamchuri Art Gallery, Bangkok

     ปิดท้ายกันด้วยนิทรรศการ “Idolatory” ของ “เสกสรรค์ ทุมมัย” ระหว่าง วันที่ 20 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562 ที่ Chamchuri Art Gallery


     การประกวด “ศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค” หัวข้อ “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์จากพานาโซนิค รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท
     ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง ไม่เคยนำแสดงและส่งประกวด ที่ใดมาก่อน ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 3 ชิ้น ขนาดของผลงานรวมกรอบไม่เกิน 200×200 เซนติเมตร
     ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 ที่เชียงใหม่ ส่งได้ที่ คณะวิจิตรศิลป์ ม.บูรพา ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม และ ม.ทักษิณ จ.สงขลา ส่งได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์
     ส่วนกรุงเทพมหานครสามารถส่งได้ ที่ ณ เดอะ แจม แฟคตอรี่ (The Jam Factory) คลองสาน ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562

(HOME)