รางวัลที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ผลงานของนายธีรพล สีสังข์ ผลงานชื่อ “สมมติเทพ”


4Ch-1

รางวัลที่ 2 หรือรางวัลชนะเลิศ ที่ผู้ชนะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท เป็นผลงานของนายธีรพล สีสังข์ (คนขวา) ชื่อผลงาน “สมมติเทพ” ขนาด 207 x 66 x 66 ซม. สร้างขึ้นจากเทคนิค ถักเส้นใยโลหะ, ทองแดง, เงิน, และทองคำ

“หากนับย้อนจากอดีต ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณกาล คำว่า “กษัตริย์” หรือ นักรบผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ปกครองสยามประเทศปัจจุบัน สถาบันที่ปุถุชนต่างเคารพบูชาผู้ซึ่งเป็นประมุข และเชิดชูราชวงศ์จักรีให้เป็นวันมงคล วันซึ่งพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 วันซึ่งพิธีบรมราชาภิเษก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” นายธีรพล ได้เสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนี้


สำหรับรางวัลต่อไปก็คือ รางวัลพิเศษ รองชนะเลิศ CEO Award ที่มีรางวัลเดียว ผู้ชนะได้รับรางวัลเป็นเงิน 250,000 บาท คือนายปฐมพงศ์ บูชาบุตร จากผลงานที่มีชื่อว่า “"เฉลิมกรุง"(รูปขวา) ที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคสื่อผสม เคาะขึ้นรูป ฉลุ เชื่อม ยึดหมุด อลูมีเนียมอัลลอยสแตนเลส ทองเหลือง และทองแดง ด้วยมือ ขนาด 200 x 200 ซม.

นายปฐมพงศ์ ได้บอกเล่าถึงแนวคิดในการสร้างผลงานชิ้นนี้ว่า “ในศักราชใหม่นี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อชาติบ้านเมือง เรื่องแรก คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความสวัสดิมงคลของประเทศไทยเรา เรื่องที่สอง คือ การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 สองเรื่องสำคัญนี้เป็นนิมิตหมายอันดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง ที่จะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง ให้สมกับคำว่า... เมืองศิวิไลซ์”

5Ch

Previous | HOME | Next