BANGKOK ART NEWS
January 2018


มีค่าน่าสะสม
เป็นผลงานของ ศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นงามนี้เมื่อในช่วงปลายของชีวิต เพื่อหารายได้ให้กับรพ.ศิริราช เพื่อนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ การตรวจสายตาให้กับเด็กทารกคลอดก่อนกำหนด

nun

ผลงานชิ้นนี้หล่อตามการจองด้วย เซรามิกค์ชนิดพอร์ตเซเรน เนื้อขาวที่เป็นเอกลักษณ์ของผลงานของ อ.นนท์ ราคาสั่งของเมื่อปี 2558 นั้นอยู่ที่ผลงานละ 12,999 บาท ซึ่งในปัจจุบันนี้ คาดว่าราคาในท้องตลาดน้้นได้สูงขึ้นหลังจาก ศิลปินเสียชีวิตแล้ว ราคาคาดว่าจะอยู่ที่ผลงานละ 60,000 - 70,000 หมื่นบาท

อยากมีไว้สะสม ก็คงต้องถามกันเองว่าจะหาได้ที่ไหน เพราะตอนนี้ ท่านอาจารย์ท่านไม่ได้อยู่ให้ถามแล้ว

La jeune
brancusi


ประติมากรรมแพงสุด ปี 61
เป็นผลงานของศิลปินชื่อดังชาวโรมาเนีย หากินอยู่ในปารีส ชื่อ Constantin BRANCUSI (1876-1957) จากผลงานชื่อ La jeune fille sophistiqu?e(Portrait de Nancy Cunard) ที่ประมูลโดย Christie’s New York ด้วยราคา 2,343 ล้านบาท เป็นผลงานที่มีราคาสูงสุดในปี 61


(HOME)


Play-Doh
Koons


"Jeff KOONS" มาเป็นที่ 2

สำหรับประติมากรที่ทำรายได้จาการประมูลผลงานเป็นอันดับที่ 2 จากการประมูลโดย Christie’s New York จากผลงานชื่อ "Play-Doh" ด้วยราคา 752.4 ล้านบาท ที่ผ่านมาผลงานของ Jeff KOONS ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาคือผลงาน "หมาลูกโปร่ง" ที่เราเห็นกันบ่อยๆนั้นเอง


(HOME)


Nu1
Matisse


"Henri MATISSE" มาที่ 3

ส่วนผลงานที่ราคาสูงเป็นอันดับที่ 3 ในการประมูลปีที่แล้วเป็นผลงานของ Henri MATISSE (1869-1954) ที่จัดประมูลโดยบริษัทประมูล Phillips ที่กรุง London จบด้วยราคา 676.5 ล้านบาท(HOME)


มีค่าน่าสะสม
เป็นผลงานของ ศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นงามนี้เมื่อในช่วงปลายของชีวิต เพื่อหารายได้ให้กับรพ.ศิริราช เพื่อนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ การตรวจสายตาให้กับเด็กทารกคลอดก่อนกำหนด

nun

ผลงานชิ้นนี้หล่อตามการจองด้วย เซรามิกค์ชนิดพอร์ตเซเรน เนื้อขาวที่เป็นเอกลักษณ์ของผลงานของ อ.นนท์ ราคาสั่งของเมื่อปี 2558 นั้นอยู่ที่ผลงานละ 12,999 บาท ซึ่งในปัจจุบันนี้ คาดว่าราคาในท้องตลาดน้้นได้สูงขึ้นหลังจาก ศิลปินเสียชีวิตแล้ว ราคาคาดว่าจะอยู่ที่ผลงานละ 60,000 - 70,000 หมื่นบาท

อยากได้ไว้สะสม ก็คงต้องถามกันเองว่าจะหาได้ที่ไหน ตอนนี้ท่านอาจารย์ท่านไม่ได้อยู่ให้ถามแล้ว