ชมผลงานเพื่อการประมูลวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 34 ผลงาน