9 ศิลปินแห่งชาติมอบผลงาน

เพื่อประมูลหาทุนซับน้ำตาเด็กอีสานหลังน้ำลด


ผลงามของ 3 ศิลปินแห่งชาติ ที่มอบให้กับกองทุนฯนำไปประมูล เพื่อช่วยซับน้ำตาเด็กอีสานและมอบทุนนิสิต-นักศึกษาศิลปะ


แม้น้ำจะลด แต่น้ำตาคนอีสานยังนองหน้า ๙ ศิลปินแห่งชาติมอบผลงานประมูลหาทุนช่วยหลังน้ำลด และเป็นทุนมอบนิสิต -นักศึกษาศิลปะ 123 คน เป็นทุนทำ “ศิลปะนิพนธ์”จบการศึกษาปีนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธาน

อาจารย์ปัญญา วิจินธนาสาร ศิลปินแห่งชาติและประธานคณะกรรมการ กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์(กองทุนฯ) เปิดเผยว่าการประมูลเพื่อหาทุนมอบให้กับนิสิต-นักศึกษาศิลปะ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ยากจน ครั้งที่ 20 ในปีนี้ จะมีขึ้นในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ถนนรางน้ำ)

การมอบทุนในครั้งนี้ ได้มีมหาวิทยาลัย 45 แห่ง ร่วมส่งนิสิต นักศึกษาเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนจำนวนรวม 343 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะได้มาตรฐานที่สมควรแก่การรับทุนจำนวน 123 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 103 คน ปริญญาโท 14 คน และปริญญาเอก 6 คน

ในปีนี้ การประมูลคนอกจากจะนำเงินที่ได้ มอบเป็นทุนทำ “ศิลป์นิพนธ์”แล้ว คณะกรรมการกองทุนฯได้มีความเห็นว่า ควรมีการจัดสรรค์เงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท้วม โดยเฉพาะกับโรงเรียนเด็กเล็กเช่นโรงเรียนตะเวนชายแดนบ้านปากลา ริมโขง


การจัด Art Camp(ค่ายศิลปะ)ที่ จังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2558


ที่ผ่านมา ในปี 2558 กองทุนฯเคยนำอดีตนิสิตนักศึกษาจำนวนราว 200 คนไปจัดกิจกรรม Art Camp (ค่ายศิลปะ) ที่จังหวัดอุบลราชธานีในหลายพื้นที่ และหลายโรงเรียนจึงสมควรมีส่วนช่วยแบ่งเบาปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นกำลังใจพี่น้องชาวอุบลราชธานี

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว นี้ คณะกรรมการกองทุนฯได้ชี้ชวนและขอผลงานของศิลปินแห่งชาติจำนวน 9 ท่าน เพื่อนำมาประมูลหาทุน ซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ ที่ทายาทของท่านได้กรุณามอบผลงานชื่อ “ตีนจก,2554 (Teenjok,2011)”เป็นผลงานหายากมา แต่ท่านได้มอบให้เพื่อการประมูลโดยเฉพาะ (ผลงานชิ้นกลางรูปด้านบนสุด)

อาจารย์ทวี รัชนีกร เป็นศิลปินแห่งชาติท่านที่ 2 มอบผลงานชื่อ “อ้อมอกแม่ 1”ผลงานที่สร้างจากแนวคิด “ความอบอุ่นปลอดภัยของลูกในอ้อมกอดของแม่ ที่ปกป้องลูกน้อยด้วยความรักและห่วงใย”

ผลงานที่ 3 เป็นผลงานของอาจารย์ธงชัย รักปทุม ชื่อ “เปลี่ยนแปลง” ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสีสันที่ท่านสาดสีอะคริลิกบนผ้าใบ ปล่อยไหล ปล่อยวาง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเกิดความงดงาม ขนาด120x90 เซนติเมตร

ผลงานที่ 4 เป็นผลงานร่วมสมัยของ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ชื่อ “บันทึกถึงเพื่อน 3” ขนาด 100x120 เซนติเมตร ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วย เทคนิคสีอะคริลิก (ผลงานชิ้นที่ 1 ขวามือ ด้านบนสุด)


ผลงาม “อ้อมอกแม่ 1”(ด้านซ้ายมือ) ของศิลปินแห่งชาติ อ.ทวี รัชนีกร ด้านขวามือเป็นของศิลปินแห่งชาติ อ.ธงชัย รักปทุม ชื่อ “เปลี่ยนแปลง”


ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง เป็นท่านที่ 5 ได้มอบผลงาน “แสงเงา” สีขาวดำ ขนาดใหญ่ 193x90 เซนติเมตร เทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบ โดยในภาพมีบุคคลสำคัญของวงการศิลปะ อ.ศิลป์ พีระศรี ยืนอยู่ด้านซ้ายพนมมือไหว้ไปที่หน้าต่างชั้น 2 ทำความเคารพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ผลงานที่ 6 เป็นของ ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ชื่อ”พืช” เป็นเทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาดใหญ่ 112x141 เซนติเมตร เป็นผลงานระดับมาตรฐานสากลที่มีอยู่ไม่มากนักในประเทศนี้

ผลงานของศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี เป็นผลงานที่ 7 เป็นผลงานที่เป็นสีสันของงานประมูลในครั้งนี้ ที่แปลกไปจากเดิม และไม่ได้ตั้งชื่อ เป็นภาพหญิงสาวเปลือยเปล่าเห็นแผ่นหลัง นั่งในท่วงท่าที่สบายๆ สร้างจากเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 90x120 เซนติเมตร


ผลงามจากซ้ายไปขวา 1. ผลงานของ ศ.ปรีชา เถาทอง 2. ผลงาน "พีช" ของ ศ. อิทธิพล ตั้งโฉลก และ 3. ผลงานของ ศ.วิโชค มุกดามณี


ผลงานที่ 8 ของเป็นของอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ที่เป็นพระพักตร์พระพุทธเจ้าขนาดใหญ่ 140x198 เซนติเมตรชื่อ “ปฏิภาคนิมิต” จากเทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบที่งดงามของศิลปะไทย เป็นอีกผลงานหนึ่งที่เป็นที่ต้องการของนักสะสม (ผลงานชิ้นที่ 3 ซ้ายมือ ด้านบนสุด)

และผลงานอันดับสุดท้ายเป็นผลงานที่ 9 ของศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข ที่ได้มอบผลงานขนาดใหญ่ 160x90 เซนติเมตร ชื่อ “ไม่มีชื่อ” สร้างขึ้นด้วยเทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบที่ดูนำสมัยและร่วมสมัย

กิจกรรมการประมูลหาทุนเพื่อสร้างกุศลมอบทุนให้กับนิสิตนักศึกษาศิลปะทั่วประเทศนี้ได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 ด้วยการริเริ่มเป็นครั้งแรกของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ต้องการมีส่วนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาศิลปะที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ท่านที่สนใจ ต้องการมีส่วนร่วมในการประมูลในครั้งนี้ สามารถติดต่อเพื่อซื้อบัตรเข้าร่วมงานประมูลได้ที่หมายเลข 02-241-0088 หรือ 080-400-5566 ที่คุณนันทสิรี ,คุณกมลชนก


ท่านสามารถ click ที่ Next ด้านล่าง เพื่อชม ผลงานเพื่อการประมูลวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นี้ได้ทั้งสิ้น 34 ผลงาน


Previous | HOME | Next