Bangkok Art News 

น้ำมันแพง ฟังเสียง 2 ศิลปินแห่งชาติ:  
ฟังเสียง"อ.เชาว์"- ฟังเสียง"อ.อำมฤทธิ์"


ขึ้นเอาๆ ไม่เว้นแต่ละวัน ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในตลาดบ้านเราทุกวันนี้ จะส่งผลกระทบต่อตลาดศิลปะอย่างไร? เรารองมา“ฟังเสียงประเทศไทย”ฟังเสียงผู้ใหญ่ในบ้างเมืองเรากันหน่อยจะดีไหม ว่าแต่ละท่านๆคิดอย่างไร? เพื่อเป็นข้อมูลในการก้าวต่อไป วันนี้ขอเพิ่มอีก 2 ท่านดังนี้


ฟังเสียง"อ.เชาว์ "

เราหมายถึง ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

“ห้วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้เป็นโอกาศในการทำงาน”

ผมขอตอบในฐานะของศิลปินสาขาทัศนศิลป ซึ่งมีเนื้องานที่แตกต่างจากศิลปะสาขาอื่นๆนะครับ

1) กระทบแน่นอนครับ เมื่อน้ำมันขึ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้ประกอบการ ประชาชน นักสะสม รวมทั้งตัวศิลปินเองย่อมต้องมีภาระเพิ่มขึ้น และอาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้องานศิลปะของนักสะสมหรือนักลงทุน งานศิลปะไม่ใช่ทองคำแท่งที่มีมูลค่าขึ้นลงของระบบแลกเปลี่ยนเงินตราได้รวดเร็ว

2) คงไม่ถึงขั้นตกต่ำครับ แต่ก็ทำให้การซื้อ-ขายฝืดเคืองขึ้น

3) ปัญหาเรื่องน้ำมันแพง เพราะขาดแคลนย่อมก่อให้เกิดภาวะความยากลำบากในเรื่องของ ระบบ logistic นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆทางเศรษฐกิจ นักสะสมหรือผู้สนใจศิลปะ คงต้องไตร่ตรองในการใช้จ่ายเพื่อซื้องานศิลปะ ส่วนตัวศิลปินเองก็ได้ผลกระทบทางด้าน การใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางศิลปะซึ่งส่วนใหญ่สั่งตรงมาจากต่างประเทศ อาจ ขาดแคลน และ มีราคาสูงขึ้นอีก. จึงเป็นผลกระทบต่อวงการศิลปะไม่มากก็น้อยครับ

4) ศิลปิน ควรเดินหน้าสร้างสรรค์งานต่อไป และใช้ห้วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้เป็นโอกาศในการทำงาน ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่รวมทั้งการคิดค้น ทดลองหาวัสดุอื่นๆที่มีอยู่รอบๆตัวเรา ให้เต็มที่ อย่าไปวิตกจนเกินไป นี่ผมให้ความเห็นในมิติของการสร้างสรรค์ ส่วนของศิลปินข้าราชการ ครู อาจารย์ อาจไม่ค่อยมีปัญหาในด้านรายได้ประจำ กลุ่มที่เป็นศิลปินอิสระมีผลกระทบค่อนข้างแรง คงต้องหาทางออกในการหารายได้เสริมด้านอื่นๆซึ่งผมมั่นใจว่าทุกท่านคงมีแนวทางของแต่ละคนอยู่แล้วฟังเสียง "อ.อำมฤทธิ์"

เราหมายถึงอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ และรองอธิการบดี ม.ศิลปากร

“ภาวะเงินเฟ้อในตลาดไม่มีผลดีกับคนทำศิลป ”

น้ำมันขึ้นราคาไม่มีผลดีกับวงการศิลปเลย ด้วยการทำงานศิลป เราไม่สามารถแยกตัวเองออกจาก ตลาดได้ ดังนั้น เมื่อตลาดทั่วไปกระทบ ของขึ้นราคา แทบทุกอย่าง ระบบขนส่งปรับราคาขึ้น ดังนั้นต้นทุนในการทำงานศิลปะจึงสูงขึ้น แต่ศิลปะไม่สามารถปรับราคา ตามอุปสงค์ในตลาดได้

การซื้อขายศิลปะ สำหรับนักสะสมทั่วไปอาจมีการซื้อขายน้อยลง เพราะนักสะสมส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ เมื่อรายรับในธุรกิจน้อยลง กำไรน้อยลง ส่วนแบ่งในตลาดศิลปะก็จะลดลงด้วย

ภาวะเงินเฟ้อในตลาดไม่มีผลดีกับคนทำศิลป เพราะเราไม่สามารถ ปรับราคางานศิลปะตามภาวะเงินเฟ้อได้ ผลงานศิลปะไม่ได้ผูกพัน กับภาวะการเงินในตลาด เพราะศิลปะของเรายังเป็นการซื้อขายในประเทศส่วนใหญ่ ไม่ได้เป็นตลาดต่างประเทศ

ผลของภาวะเงินเฟ้อนี้ จะเป็นผลดีกับใคร ศิลปิน หรือนักสะสม ศิลปินอาจรับผลทางด้านลบมากกว่าเพราะราคาที่ตั้งไว้ อาจได้เงินในมูลค่าที่ลดลง ส่วนนักสะสม ที่มีงบประมาณมากๆ ทำธุรกิจกับต่างประเทศ จะได้ประโยชน์มากกว่า เพราะค่าเงินของเราเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่าลดลงฟังเสียง “เกรียงไกร"

เราหมายถึงคุณเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรม

“น้ำมันขึ้น ไม่ต้องห่วงคนรวย คนรวยไม่ได้รับผลกระทบ กลับรวยขึ้น”

ในช่วงปีที่แล้ว ถึงแม้ทั้งโลกจะมีปัญหาด้านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทั่วโลก
   จนส่งผลให้ต้นทุนราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ทั้งราคาน้ำมัน ก๊าซ ราคาโภคภัณฑ์ ต่างๆ
   ซึ่งทำค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลกระทบกับกำลังซื้อของประชาชน ระดับล่าง และกลาง

แต่สำหรับคนมีรายได้สูงหรือคนรวย นอกจากไม่ได้รับผลกระทบ กลับรวยขึ้น
   ทำให้ตลาดสินค้าฟุ่มเฟือย เช่นนาฬิกา แบรนด์เนม สินค้าหายาก และงานศิลปะต่างๆ
   ปรับราคาสูงขึ้นมาตลอดครับ


ฟังเสียง "เกริกไกร"

เราหมายถึงคุณเกริกไกร จิรแพทย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

“น้ำมันขึ้น ลูกค้ามีอันจะกิน ไม่ได้ซื้อเพราะราคา ซื้อเพราะความพอใจ”

ราคาน้ำมันมีผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าที่ต้องใช้น้ำมันเช่นไฟฟ้า ขนส่งทางเรือ
    ทางน้ำ ทางอากาศ อุตสาหกรรม ราคาสินค้าและค่าบริการจะสูงขึ้นตาม เงินเฟ้อจะสูงขึ้น
    เพราะพ่อค้าระดับต่างๆจะฉวยโอกาสขึ้นราคา ตั้งแต่อาหารข้างถนน สินค้าอุปโภคบริโภค

ไม่น่าจะมากในด้านการซื้อขาย ลูกค้ามีอันจะกินจะไม่ได้ซื้อ(ผลงานศิลปะ)เพราะราคา
    แต่จะซื้อที่ความพอใจ

สถานการณ์อย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์กับผู้ใดทั้งสิ้น

ฟังเสียง “คุณหมอ"นักสะสม

เราหมายถึง ศาสตราจารย์คลินิก.นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท

“น้ำมันขึ้นคนซื้อน้อย ...อาจารย์เจง อาจารย์เบี้ยว อาจารย์จักรี...หยุด”

การซื้อขายเท่าที่ทราบ น้อยลงไปมากครับ ศิลปินผลิตงานน้อยลงมาก
   เพราะขายได้น้อยไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อน ส่วนใหญ่ที่ซื้อขายกันในขณะนี้
   จะเอาของเก่าที่สะสมมาปล่อย แต่ราคาก็ไม่สู้ดีนัก ยกเว้นชิ้นงานทีเป็น master
   piece และศิลปินไม่อยู่แล้ว

ศิลปินภาคเหนือ อาจารย์เจง อาจารย์เบี้ยว อาจารย์จักรี ก็หยุดไปในช่วงนี้
   ยกเว้นกรณีมีออร์เดอร์ ครับ


update ครั้งต่อไปฟังเสียง "3" ศิลปินแห่งชาติ เร็วๆนี้


Home | Previous | Next

ติดต่อเราได้ที่ e-mail: spindler_pr@hotmail.com หรือ Line ID: chaiyan179 หรือ QR code ด้านล่าง

94174-1