เชิญ click เพื่อชมโรงแรมงาม นามไพเราะ  "โรงแรมบ้านนันทสิรี" ริมหาดแม่รำพึง ระยอง ติดต่อจองห้องพักได้ที่เบอร์  038-898-655-7

Bangkok ART News   เดือน พฤศจิกายน 2561 ติดต่อเราได้ที่ spintrue@truemail.co.th
เผยชื่อนิสิต-นักศึกษาเก่ง ๔๗ สถานบันรับทุนศิลปะ"ป๋า" ปีนี้ จำนวน ๑๒๖ คน

คณะกรรมการกองทุนฯได้ประชุมกันอย่างเคร่งเครียดเมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๑ ที่ผ่านมา
     การประชุมครั้งสำคัญในครั้งนี้เพื่อคัดเลือกนิสิต-นักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาศิลปะ ทั้ง ๓ ระดับ คือประดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งในปีนี้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับทุนได้ทั้ง ๓ ระดับจำนวน ๑๒๖ คน(click ที่ภาพซ้ายมือเพื่อชมบรรยาการการประชุม)


Click ที่รูปภาพด้านซ้ายเพื่อชมผลงานของนิสิต-นักศึกษาที่ได้รับทุนในปีนี้
     ผลงานจำนวนแรกนี้ เป็นผลงานของนิสิต-นักศึกษาที่ได้รับเลือกเพื่อเข้ารับมอบทุนเพื่อนำไปใช้ในการสร้างผลงานศิลปะนิพนธ์ เพื่อจบการศึกษาปีสุดท้ายใน ๓ ระดับเพื่อออกมารับใช้สังคม
(click เพื่อชมผลงานของนิสิต-นักศึกษาพร้อมรายละเอียดผู้รับทุน)


เผยรายละเอียดการจัด art camp ปี ๒๕๖๑ ที่สงขลาบ้านเกิด "ป๋า" หา ๒ ผลงานยอดเยี่ยมร่วมประมูล

    ตอนที่ ๑ "เส้นทางสู่สงขลา" และ click ที่รูปด้านขวา อ่านรายงาน                         ตอนที่ ๒ ไป“หาดสมิหลา”ไปหา“นางเงือก”


    click ที่รูปด้านซ้าย อ่านรายงาน ตอนที่ ๓ "เกาะยอ - มนต์เสน่ห์ทะเลใต้"                  click ที่รูปด้านขวา อ่านรายงานตอนที่ ๔ มา“สงขลา”- มาบ้านเกิด“ป๋า”


 click ที่รูปด้านซ้าย อ่านรายงาน ตอนที่ ๕ "คัดเลือกยอดฝีมือ art camp ๒๕๖๑"        click ที่รูปด้านขวา อ่านรายงานตอนที่ ๖ มา“"ทำประโยชน์ให้กับสังคม"


ท่านที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวด้านศิลปะสามารถติดต่อเราได้ที่ email: spintrue@truemail.co.th